แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง