แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๒๗-๑๐ จากสายแยกหนองขาม ถึงสายหนองบง ตำบลด่านใน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนตานาด ตำบลหนองสรวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง