การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)