<<< องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทรศัพท์ 0-4497-3037

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสมคิด  เมธาวิรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสาวจินตนา อรปรียากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

Line/Facebook
วีดีโอ กิจกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


เว็บลิงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
2 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 
ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปี พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6 คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน ตุลาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 - ถึงเดือน กันยายน 2565)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กันยายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน สิงหาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 - ถึงเดือน มิถุนายน 2566)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มิถุนายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๑๗-๑๔ (แยกอนามัย-หนองขอน-สหกรณ์) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 7
  2.  จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสา ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  3.  ซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  4.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  จ้างต่ออายุบริการพื้นที่เว็บไซต์พร้อมโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  6.  จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖ - ๓๘๑๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  7.  จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ช่วยงานสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  8.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตามรายละเอียดแนบท้าย ๑๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  9.  ซื้อสารส้มขุ่น,คลอรีนชนิดผง (โตนด-หนองระเวียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  10.  ซื้อสารส้มขุ่น,คลอรีน (ชนิดผง),คลอรีน (ชนิดเม็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8


กระดานถาม ตอบ

แหล่งท่องเที่ยว

  
  
  
  
  


รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.175.107.142
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 50 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 676 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 20580 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 26727 คน
เริ่มนับ วันที่ ต.ค. 2564