<<< องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทรศัพท์ 0-4497-3037

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสมคิด  เมธาวิรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสาวจินตนา อรปรียากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

Line/Facebook
วีดีโอ กิจกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


เว็บลิงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
2 คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
7 จดหมายข่าว ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565
8 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565
9 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565
10 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.317-14 (แยกอนามัย-หนองขอน-สหกรณ์) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน พฤษภาคม 2560องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๑๗-๑๔ (แยกอนามัย-หนองขอน-สหกรณ์) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน เมษายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์ กทอ.๖๕-๐๗-๐๒๖๒ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อเชือกตาข่าย ฯลฯ (ตามเอกสารแนบท้าย 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 1
  2.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางทองคำถึงบ้านนายสิทธิชัย หมู่ที่ 8 บ้านชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางจิราภรณ์ ถึงแยกบ้านนายวรรณวงศ์ หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  4.  จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวันนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  5.  ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหนองหัวเสือถึงลำช่องโค หมู่ที่ 9 บ้านชะอม อ่าน 1
  6.  ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณที่สาธารณะกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก อ่าน 1
  7.  ซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  8.  ซื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  9.  จ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  10.  ซื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1กระดานถาม ตอบ

แหล่งท่องเที่ยว

  
  
  
  
  


รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.237.16.173
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 30 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 276 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 9241 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 15388 คน
เริ่มนับ วันที่ ต.ค. 2564