<<< องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทรศัพท์ 0-4497-3037

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสมคิด  เมธาวิรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสาวจินตนา อรปรียากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

Line/Facebook
วีดีโอ กิจกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


เว็บลิงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 
ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
3 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปี พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
6 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
10 จดหมายข่าว ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 - ถึงเดือน กันยายน 2565)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กันยายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน สิงหาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 - ถึงเดือน มิถุนายน 2566)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มิถุนายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๑๗-๑๔ (แยกอนามัย-หนองขอน-สหกรณ์) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
8 แบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.317-14 (แยกอนามัย-หนองขอน-สหกรณ์) หมู่ที่ 5 บ้านหนองสรวงพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.317-14 (แยกอนามัย-หนองขอน-สหกรณ์) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน พฤษภาคม 2560องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเ่พลิง แบบอเนกประสงค์ และติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน   อ่าน 3
  2.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  3.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  4.  จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  5.  จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปจดมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  6.  จ้างเหมาบริการคนงานผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  7.  จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไปช่วยงานสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  8.  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  9.  จ้างเหมาบริการบุคคล (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  10.  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (แบบขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14

กระดานถาม ตอบ

แหล่งท่องเที่ยว

  
  
  
  
  


รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.239.59.31
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 57 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 180 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 16125 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 22272 คน
เริ่มนับ วันที่ ต.ค. 2564